Kariyer Yönetimi

Miskoll’da, çalışanların hedefe yönelik performansları ve yetkinlik gelişimleri tecrübe bazında izlenmektedir.

Bir üst seviye için gelişim gösteren çalışanlar, firmamızın ihtiyaçları göz önüne alınarak, bulundukları şirketin konumunu sahada en üst düzeyde oldukları değerlendirilmektedir. Miskoll’da ortaya çıkan orta ve üst düzey yönetici ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğu yine kendi firmamızın içerisinden yetiştirilmektedir.